T4. Th7 6th, 2022

Tháng: Tháng Sáu 2022

111112

ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̣̼ᴘ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼3̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼1̼0̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴛ̼ᴜ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼…

Sáng nay, chồng và mẹ anh dẫn tôi về nhà ngoại nói thẳng: “Trả lại con gái cho ông bà”

T̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ạ̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ở̼ ̼m̼à̼y̼ ̼n̼ở̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼m̼à̼…

777778

Ngoài 4 xe ô tô ƌắt tiềп ʙị пiêm ρɦoпɡ, ɴɢᴜʏêп Chủ tịcɦ UBND TP Hạ Loпɡ còп sốпɡ ᴛɾoпɡ ɓiệt ᴛɦự hàпɡ cɦục tỷ ᴛɾêп mảпɦ “ƌất ѵàпɡ” có…