T4. Th7 6th, 2022

S̼á̼n̼g̼ ̼3̼0̼/̼1̼2̼ ̼:̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼v̼ả̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼̼̼h̼̼̼ế̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼ả̼̼̼m̼̼̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ô̼m̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼

Sáng 30/12 : Kiên Giang cháy cửa hàng vải cả nhà 4 người c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ả̼m̼. Bố mẹ ôm 2 con nhỏ gây ám ảnh C̼ả̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼…

C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼0̼/̼1̼2̼:̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼o̼.̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼ở̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼:̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ò̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼v̼à̼ ̼r̼a̼u̼ ̼c̼ầ̼n̼

Chiều này 29/12: Thương tâm 4 người trong gia đình t.ử vo.ng sau bữa trưa ở Hưng Yên: Có thịt rang, giò chả và rau cần Chuyện ăn uống làm…