T4. Th8 10th, 2022

Vụ áɴ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ: Côɴɢ ᴀɴ ʟɪêɴ ᴛụᴄ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ ‘ᴄố ᴠấɴ ᴘʜáᴘ ʟý’ Đặɴɢ Aɴʜ Qᴜâɴ

Tʀᴏɴɢ ᴄáᴄ ʙᴜổɪ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ xúᴄ ᴘʜạᴍ ᴄᴀ sĩ Vʏ Oᴀɴʜ ᴠà ɴʜɪềᴜ ᴄá ɴʜâɴ ᴋʜáᴄ, ᴛɪếɴ sĩ ʟᴜậᴛ Đặɴɢ Aɴʜ Qᴜâɴ đượᴄ ɢɪớɪ ᴛʜɪệᴜ ʟà ‘ᴄố ᴠấɴ ᴘʜáᴘ ʟý’ ᴄủᴀ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ.

Tʜᴇᴏ ɴɢᴜồɴ ᴛɪɴ ᴄủᴀ ᴘᴠ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ, ᴛừ ɴɢàʏ 26.6 đếɴ ɴᴀʏ, Cơ ǫᴜᴀɴ CSĐT Côɴɢ ᴀɴ TP.HCM đã ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ ᴛɪếɴ sĩ ʟᴜậᴛ Đặɴɢ Aɴʜ Qᴜâɴ (Gɪảɴɢ ᴠɪêɴ Tʀườɴɢ đạɪ ʜọᴄ Lᴜậᴛ TP.HCM) để x.á.ᴄ ᴍɪɴʜ, ʟàᴍ ʀõ ᴠᴀɪ ᴛʀò ᴄủᴀ ôɴɢ Đặɴɢ Aɴʜ Qᴜâɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ áɴ Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ.

Tɪếɴ sĩ ʟᴜậᴛ Đặɴɢ Aɴʜ Qᴜâɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴍộᴛ ʟầɴ đếɴ ᴄơ ǫᴜᴀɴ CSĐT Côɴɢ ᴀɴ TP.HCM

Tʜᴇᴏ ᴅɪễɴ ʙɪếɴ ᴠụ áɴ, ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ʙị ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ, ᴛʀêɴ ᴄáᴄ ᴛʀᴀɴɢ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴄá ɴʜâɴ ᴄáᴄ ᴛʀợ ʟý ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ sẽ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴄáᴄ ʙᴜổɪ ɢặᴘ ɢỡ, ɢɪᴀᴏ ʟưᴜ, ᴛʀò ᴄʜᴜʏệɴ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ, ᴠớɪ sự ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄủᴀ ɴʜɪềᴜ ᴋʜáᴄʜ ᴍờɪ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó ᴛɪếɴ sĩ ʟᴜậᴛ Đặɴɢ Aɴʜ Qᴜâɴ.

Từ đó, ɴʜɪềᴜ ʙᴜổɪ ʟɪᴠᴇᴛʀᴇᴀᴍ ᴄủᴀ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ, ôɴɢ Đặɴɢ Aɴʜ Qᴜâɴ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴠớɪ ᴠᴀɪ ᴛʀò ᴄố ᴠấɴ ᴘʜáᴘ ʟý ᴄủᴀ ʙà Hằɴɢ.

Vì ᴠậʏ, ᴄáᴄ đơɴ ᴛố ᴄáᴏ, ᴛố ɢɪáᴄ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ đã đề ɴɢʜị ᴄơ ǫᴜᴀɴ CSĐT Côɴɢ ᴀɴ TP.HCM ᴋʜởɪ ᴛố đồɴɢ ᴘʜạᴍ ᴠớɪ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ; ɴʜɪềᴜ ᴄá ɴʜâɴ ᴛố ɢɪáᴄ, đề ɴɢʜị ᴋʜởɪ ᴛố ᴛɪếɴ sĩ ʟᴜậᴛ Đặɴɢ Aɴʜ Qᴜâɴ, ʟᴜậᴛ sư Nɢᴜʏễɴ Đìɴʜ Kɪᴍ ᴠớɪ ᴠᴀɪ ᴛʀò đồɴɢ ᴘʜạᴍ ᴠớɪ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴠề ᴄáᴄ ʜàɴʜ ᴠɪ ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ xâᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ɴʜà ɴướᴄ, ǫᴜʏềɴ, ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ, ᴠᴜ ᴋʜốɴɢ, ʟàᴍ ɴʜ.ụᴄ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ.

Nɢàʏ 26.6, ôɴɢ Đặɴɢ Aɴʜ Qᴜâɴ đếɴ ᴛʀụ sở Côɴɢ ᴀɴ TP.HCM ʟàᴍ ᴠɪệᴄ

Cụ ᴛʜể, đơɴ ᴄủᴀ ɴữ ᴄᴀ sĩ Vʏ Oᴀɴʜ ᴛʜể ʜɪệɴ: Tʀᴏɴɢ ᴄáᴄ ʙᴜổɪ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄùɴɢ ʙà Hằɴɢ, ôɴɢ Qᴜâɴ ᴋʜôɴɢ ᴄʜɪᴀ sẻ ɴʜɪềᴜ ᴠề ᴄáᴄ ǫᴜᴀɴ đɪểᴍ ᴘʜáᴘ ʟý ʜᴏặᴄ ɴếᴜ ᴄó ᴄũɴɢ ᴄʜỉ ʟà ɴʜữɴɢ sᴜʏ ᴅɪễɴ ᴅựᴀ ᴛʀêɴ ɴʜữɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄʜưᴀ đượᴄ xáᴄ ᴛʜựᴄ, ᴋɪểᴍ ᴄʜứɴɢ ᴍà ʙà Hằɴɢ đưᴀ ʀᴀ. Pʜầɴ ʟớɴ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ôɴɢ Qᴜâɴ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄùɴɢ ʙà Hằɴɢ để ᴘʜụ ʜọᴀ, ᴛạᴏ đɪềᴜ ᴋɪệɴ ᴛʜᴜậɴ ʟợɪ ᴠề ᴍặᴛ ᴛɪɴʜ ᴛʜầɴ, ᴄũɴɢ ɴʜư ɢɪúᴘ sứᴄ, ᴄủɴɢ ᴄố ᴄʜᴏ ǫᴜᴀɴ đɪểᴍ sᴀɪ ᴛʀáɪ ᴄủᴀ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ.

Ôɴɢ Qᴜâɴ đã ᴅùɴɢ ɴʜữɴɢ ʟờɪ ʟẽ xᴜʏêɴ ᴛạᴄ, ʙịᴀ đặᴛ ɴʜằᴍ ᴠ.ᴜ ᴋʜ.ốɴɢ, xúᴄ ᴘʜạᴍ đếɴ ᴅᴀɴʜ ᴅự ᴠà ɴʜâɴ ᴘʜẩᴍ ᴄủᴀ ᴛôɪ, đơɴ ᴛố ᴄáᴏ ᴄủᴀ ᴄᴀ sĩ Vʏ Oᴀɴʜ đề ᴄậᴘ.

Bảᴏ ᴠệ ǫᴜʏềɴ ʟợɪ ᴄʜᴏ ᴄᴀ sĩ Vʏ Oᴀɴʜ, ʟᴜậᴛ sư ɴɢô ʜᴜỳɴʜ ᴘʜươɴɢ ᴛʜảᴏ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đã ᴛʀíᴄʜ ᴅẫɴ ᴛᴏàɴ ʙộ ɴʜữɴɢ ʟờɪ ɴóɪ, ʜàɴʜ ᴠɪ ɢɪữᴀ ʙà Hằɴɢ ᴠà ᴄố ᴠấɴ ᴘʜáᴘ ʟý Đặɴɢ Aɴʜ Qᴜâɴ ᴛʀᴏɴɢ 19 ᴠɪᴅᴇᴏ xúᴄ ᴘʜạᴍ ɴữ ᴄᴀ sĩ Vʏ Oᴀɴʜ ᴠà ɴʜɪềᴜ ᴄá ɴʜâɴ ᴋʜáᴄ ɴộᴘ ᴄʜᴏ ᴄơ ǫᴜᴀɴ CSĐT Côɴɢ ᴀɴ TP.HCM.

Bêɴ ᴄạɴʜ đó, ʙà Đặɴɢ Tʜị Hàɴ Nɪ ᴄũɴɢ ᴄó đơɴ ᴛố ɢɪáᴄ, đề ɴɢʜị ᴋʜởɪ ᴛố ôɴɢ Đặɴɢ Aɴʜ Qᴜâɴ.

Nɢàʏ 24.3.2022, ᴄơ ǫᴜᴀɴ CSĐT Côɴɢ ᴀɴ TP.HCM ᴋʜởɪ ᴛố ᴠụ áɴ, ᴋʜởɪ ᴛố ʙà, ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ 3 ᴛʜáɴɢ đốɪ ᴠớɪ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ xâᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ᴄủᴀ ɴʜà ɴướᴄ, ǫᴜʏềɴ ᴠà ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ, ᴛʜᴇᴏ ᴋʜᴏảɴ 2 Đɪềᴜ 331 Bộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự ɴăᴍ 2015 (sửᴀ đổɪ, ʙổ sᴜɴɢ ɴăᴍ 2017).

Nɢàʏ 22.6, ᴛʜᴇᴏ đề ɴɢʜị ᴄủᴀ ᴄơ ǫᴜᴀɴ CSĐT Côɴɢ ᴀɴ TP.HCM, Vɪệɴ KSND TP.HCM đã ɢɪᴀ ʜạɴ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ᴛʜêᴍ 2 ᴛʜáɴɢ đốɪ ᴠớɪ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ.

Tʀᴏɴɢ ᴠụ áɴ, CQĐT ɴɢᴏàɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ ôɴɢ Đặɴɢ Aɴʜ Qᴜâɴ, ᴛʜì ᴄòɴ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ 3 ᴛʀợ ʟý ᴄủᴀ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴠà ɴʜɪềᴜ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇʀ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴋʜáᴄ.

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.